affectiontoend
«Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним»